I. Morvaországi Szvatopluk (860 – 907. július 4.) Nagy-Morvaország utolsó uralkodója volt, 871-től 907-ig uralkodott. Morvaországi Szlavomir utóda, II. morvaországi Rosztiszláv fia volt, aki 871-ben Nagy-Morvaország uralkodója lett, és 907-ben bekövetkezett haláláig uralkodott.

Szvatopluk II. morvaországi Rosztiszlav fia volt, és a Mojmiridák, a keresztény bohémek dinasztiájából származott. 870-ben trónfosztotta nagybátyját, Rasztiszlavot, aki Kelet-Franciaország Német Lajos vazallusa volt, és magához ragadta a hatalmat. A frankok azonban hatalomátvétele után egy éven belül bebörtönözték, és kénytelen volt adót fizetni Lajosnak. Kelet-Franciaország határain kívül is terjeszkedhetett, és 882-ben megszállta Pannónia márciusi részét. Szvatopluk jó kapcsolatokat alakított ki a pápasággal, és V. István pápa egy 885-ös levelében „királyként” szólította meg. Amikor 907-ben meghalt, Nagy-Morávia széthullott a magyar portyázások és a fiai közötti, az utódlással kapcsolatos belharcok miatt.

Copyright © All rights reserved. | CoverNews by AF themes.