Kik voltak a csetnikek?

kik voltak a csetnikek?
A csetnikek, más néven Jugoszláv Királyi Hadsereg, egy monarchista és antikommunista gerilla szervezet volt Jugoszláviában a második világháború alatt és azt követően. A csetnikek eredetileg Jugoszlávia királyi hadseregének hagyományaiból nőttek ki, és 1941-ben alakultak meg a német megszállás és a Jugoszlávia Kommunista Párt elleni ellenállásra.

1. Kialakulás és Célkitűzések:

  • A csetnikek kialakulását a jugoszláv királyi hadsereg egy részének tiszti kar vezette, köztük Dragoljub Mihailović tábornok. Céljuk az volt, hogy ellenálljanak a német megszállásnak és a kommunista partizánoknak Jugoszláviában.
  • A csetnikek monarchista hagyományokat követtek és a királyi rendszer megőrzését tűzték ki célul, ellentétben a kommunista partizánokkal, akik egy szocialista Jugoszláviát szerettek volna kialakítani Josip Broz Tito vezetésével.

2. Tevékenységek a Második Világháború Alatt:

  • A csetnikek a német megszállók ellen harcoltak, de idővel konfliktusba kerültek a kommunista partizánokkal is. Ezt a korszakot jellemzik a különböző csoportok közötti konfliktusok és a háborús káosz.

3. A Második Világháború Után:

  • A második világháborút követően Jugoszlávia egy kommunista állam lett Tito vezetésével, és a csetnikeket a hatalom elleni ellenállás miatt bűnösnek nyilvánították. Dragoljub Mihailovićot 1946-ban kivégezték.

4. Hidegháború és Nyugati Kapcsolatok:

  • Néhány volt csetnik a hidegháború során politikai menedéket talált a Nyugat országaiban, különösen az Egyesült Államokban. A hidegháború idején a csetnikek a szövetségesekkel együttműködve részt vettek a kommunista Jugoszlávia elleni propaganda és kémkedés terén.

5. Rehabilitáció és Jelenlegi Értelmezés:

  • A jugoszláv konfliktusok után, különösen a 1990-es években, néhány országban elkezdték újraértékelni a csetnikek szerepét. Néhány volt csetniket jogilag rehabilitáltak és elismerték az antikommunista ellenállás szereplőiként.

A csetnikek története összetett, és a második világháború és az azt követő időszakokban egyaránt jelentős hatással voltak Jugoszlávia történelmére és az antikommunista ellenállásnak a hidegháború során játszott szerepére.

Copyright © All rights reserved. | CoverNews by AF themes.