Kik voltak a nikolaiták?

Kik voltak a nikolaiták?

A nikolaiták a kereszténység korai időszakában említett csoport vagy eretnekmozgalom neve volt. A Nikolaiták az Újszövetségben két helyen is említést nyernek, mind a Jelenések könyvében, mind pedig az Apostolok Cselekedeteiben:

 1. Jelenések könyve (Jel 2:6, 2:15):
  • „De ez öröm neked, hogy az efezi gyülekezet cselekedeteit gyűlölöd, mert te a nikolaitáknak is gyűlöled a cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök.”
  • „Így van a tejezület-ellenzője is, amelyet te azonban gyűlölsz, miként én is gyűlölöm.”
 2. Apostolok Cselekedetei (ApCsel 6:5):
  • „Azután választottak közül valók közé került a nikolaita Níkolaos.”

A kifejezés a görög „Nikolaitai” szóból ered, amely Nikolas névvel kapcsolatos, és az „uralkodó nép” vagy „győzelmes nép” jelentésű. A nikolaiták az Újszövetségben nemrégiben megtalált hívek közül kerültek ki.

A Nikolaiták Tanítása:

Mivel az Újszövetségben csak rövid utalások vannak a nikolaitákra, a pontos tanításaik nehezen rekonstruálhatók. Azonban a Jelenések könyvében megfogalmazott bírálatokból és a korai egyházi atyák írásaiból lehet következtetéseket levonni. A következők néhány lehetséges interpretációja a nikolaiták tanításainak:

 1. Erkölcstelenség és Engedékenység:
  • Néhányan úgy vélik, hogy a nikolaiták engedékenyek voltak az erkölcstelenség és az erkölcsileg lazább életmód iránt. A bírálatok ezen az érveken alapulnak.
 2. Szektáris Szemléletmód:
  • Mások azt mondják, hogy a nikolaiták valamilyen szektáris vagy elitista szemléletmódot követtek, amely kizárólagosnak tekintette magát az egyházban.
 3. Áldozati Étkezés:
  • Néhány korai egyházi atya, mint például Iréneusz, azt sugallja, hogy a nikolaiták áldozati étkezéseket tartottak, ami ellentétes volt a keresztény tanítással.

A konkrét tanításaik és gyakorlataik részletei azonban homályosak maradnak, és a történészek között különböző nézetek élnek a nikolaiták tényleges tanításairól és tevékenységeiről. A bírálatok alapján azonban úgy tűnik, hogy az egyház vezetősége nem nézte jó szemmel a nikolaiták valamely tevékenységét vagy tanításait.

Copyright © All rights reserved. | CoverNews by AF themes.