A dórok az ókori Görögországban élt egyik három fő görög törzs voltak. Az ókori görög történelemben az írók gyakran megkülönböztették a három fő görög törzset: az aiólokat, az iónokat és a dórokat.

Dórok:

 1. Elhelyezkedés:
  • A dórok főleg a görögországi Peloponnészosz félszigeten, valamint Krétán és más déli régiókban éltek.
 2. Herközösség:
  • A dórok számos kisebb törzsből és városállamból álltak. A leghíresebb dórok városok közé tartozott Spárta és Korinthos.
 3. Nyelv és Kultúra:
  • A dórok törzs tagjai görög nyelvet beszéltek, de voltak különbségek az írásban és a kiejtésben az aiólokkal és az iónokkal összehasonlítva. A dórok kultúrája is különbözött más görög törzsektől.
 4. Társadalmi Szerveződés:
  • A dórok társadalmi és politikai szerveződése a szigeteken és a Peloponnészosz-félszigeten militarista jellegű volt. A legismertebb dórk városállam, Spárta, rendkívül szigorú rendszerrel irányította államát, különös tekintettel a katonai képzésre és a társadalmi hierarchiára.
 5. Hódítások:
  • A dórok városállamok, különösen Spárta, gyakran részt vettek háborús konfliktusokban más görög városállamokkal, például Athénnal. Az egyik legismertebb háború, a peloponnészoszi háború, a dórok (elsősorban spártai) és az ión (főleg athéni) városállamok között zajlott.

A három görög törzs közötti különbségek és konfliktusok meghatározták az ókori görög történelmet és politikai dinamikáját. A dórok különleges társadalmi és politikai szerveződéssel rendelkeztek, amelyek alapján egyesült városállamok és katonai központok voltak, mint például Spárta.

Kik voltak a dórok?

Copyright © All rights reserved. | CoverNews by AF themes.