Kik voltak a dzsentrik?

A „dzsentri” kifejezés a brit társadalomban és történelemben szereplő egy osztálytípust jelöl, a Dzsentri osztályt, ami az angol vidéki területeken élő, földesúri vagy nemesi családokból származó, területükön vezető szerepet játszó osztály volt. A dzsentri a vidéki elit részét képezte az ipari forradalom előtti és utáni időszakban.

Dzsentri Jellemzői:

 1. Földtulajdon és Birtokok:
  • A dzsentri osztály tagjai rendelkeztek földtulajdonnal, kastélyokkal, birtokokkal és vidéki rezidenciákkal. Gyakran ők voltak a nagybirtokosok, és területükön uralkodói szerepet játszottak.
 2. Kulturális Elit:
  • A dzsentrik kulturálisan képzettek és műveltek voltak. Támogatták a művészeteket, irodalmat és tudományt, és gyakran részt vettek kulturális tevékenységekben és társasági életben.
 3. Társadalmi Elit:
  • A dzsentri osztály a brit társadalom elitjéhez tartozott. Tagjaik számos társadalmi eseményen és összejövetelen részt vettek, ami hozzájárult azok szervezéséhez és finanszírozásához.
 4. Gazdálkodás és Megélhetés:
  • A dzsentrik gyakran gazdálkodással foglalkoztak a saját birtokaikon. Különböző mezőgazdasági tevékenységekkel, például gazdasági növénytermesztéssel és állattenyésztéssel foglalkoztak.
 5. Katonai Szolgálat és Közszolgálat:
  • Sok dzsentri részt vett a katonai szolgálatban és közszolgálatban. Kiváltságos helyzetük révén sokan az ország vezető tisztségeit is elnyerték.
 6. Lassú Társadalmi Változás:
  • A dzsentri osztály hagyományos és konzervatív volt, és sokáig ellenállt a társadalmi változásoknak. Az ipari forradalom és más társadalmi fejlemények azonban lassan, de biztosan megváltoztatták a brit vidéki életet.

A dzsentri osztály a brit társadalomban az ipari forradalom előtt és után is meghatározó volt. A 19. században és a 20. század elején a társadalmi változások, a városiasodás és más tényezők eredményeként a dzsentrik szerepe és jelentősége fokozatosan csökkent.

Kik voltak a dzsentrik?

Copyright © All rights reserved. | CoverNews by AF themes.