Góg és magóg kik voltak?

Góg és Magóg bibliai és néprajzi hagyományokban is szereplő nevek, és különböző kultúrákban, vallásokban eltérő módon értelmezhetőek.

Bibliai Háttér:

 1. Bibliai említések:
  • A Biblia két helyen is említi Gógot és Magógot: Ézsaiás próféta könyvében (Ézs 38:2; 39:1-16) és a Jelenések könyvében (Jel 20:7-8).
 2. Ézsaiás könyve:
  • Az Ézsaiás könyvében Gógot egy meg nem nevezett nép vezérének, akit a próféta az északi részről, Mesopotámia felől érkező fenyegetésként ír le.
 3. Jelenések könyve:
  • A Jelenések könyvében Góg és Magóg a gonosz hatalmakat szimbolizálják, és az eszkatológiában az utolsó idők eseményeivel kapcsolatban jelennek meg, mint az Antikrisztus hatalmába vonuló és a sátánnal összefogó erők.

Néprajzi és Vallási Háttér:

 1. Zsidó Hagyományok:
  • A zsidó hagyományokban Góg és Magóg olyan ellenséges népek vagy vezérek, akik a végső időkben fellépnek Isten népe ellen, de végül az Úr megsemmisíti őket.
 2. Iszlám Hagyományok:
  • Az iszlám hagyományokban Góg és Magóg szintén jelen vannak, és a közel-keleti hadviselésekkel és a végső idők eseményeivel kapcsolatban említik őket. Az iszlám hagyományokban gyakran társítják őket Dhu al-Qarnaynhoz, egy Koránban említett alakhoz.
 3. Keresztény Eszkatológia:
  • A keresztény eszkatológiában Góg és Magóg a gonosz és a sátán szimbólumai, és az utolsó idők eseményeivel hozzák összefüggésbe.

Kulturális és Mitológiai Elemek:

 1. Rabbikus Elbeszélések:
  • A zsidó hagyományokban rabbikus elbeszélések gyakran további részletekkel szolgálnak Góg és Magóg szerepéről és tevékenységéről.
 2. Közép-Ázsiai Mítoszok:
  • Az egyes közép-ázsiai és türk hagyományokban is találkozhatunk Góg és Magóg elbeszéléseivel, és különböző népeknél más és más formában jelenhetnek meg.

Az eltérő vallási és kulturális kontextusok miatt Góg és Magóg története sokféle értelmezést kap, és a bibliai hagyományokon kívül is megtalálhatóak különböző mítoszokban és legendákban.

Automatikus vázlat

Copyright © All rights reserved. | CoverNews by AF themes.