Kik voltak a gótok?

A gótok egy germán népcsoport voltak, akik az ókori időkben az Északi-tenger térségében éltek. A gótokat az elnevezésük alapján két fő csoportra lehet osztani: a keleti gótokra (Ostrogótok) és a nyugati gótokra (Visigótok). Mindkét csoport jelentős szerepet játszott az európai történelemben, különösen a római birodalommal való kapcsolataikban.

Keleti Gótok (Ostrogótok):

 1. Történeti Elhelyezkedés:
  • Az Ostrogótok keleti germán törzs voltak, akik a Balti-tenger térségéből, különféle migrációs hullámok során délkeletre, a Dnyeszter folyó környékére költöztek.
 2. Római Kapcsolatok:
  • Az Ostrogótok kapcsolatba kerültek a Római Birodalommal, és többek között részt vettek a római hadseregben is. A viszályok, területi követelések és más tényezők miatt az Ostrogótok és a Római Birodalom között számos konfliktus kialakult.
 3. Arianizmus Elfogadása:
  • Az Ostrogótok jelentős számban elfogadták az arianizmust, egy keresztény irányzatot, amelyet az egyházakban hirdettek. Ez később politikai és vallási konfliktusokat eredményezett a gót katonai vezetők és a római katolikus egyház között.
 4. Vandál és Ostrogótháborúk:
  • Az Ostrogótok részt vettek a Vandal és Ostrogótháborúkban, amelyek során a germán törzsek Róma ellen fordultak. Ezen konfliktusok során Alarich ostrogót vezetésével bevonultak Rómába.

Nyugati Gótok (Visigótok):

 1. Történeti Elhelyezkedés:
  • A Visigótok az ókori időkben a Balti-tenger térségéből délkeletre, majd a Duna térségébe és a Kárpát-medencébe költöztek. Később a Római Birodalom területére is átkerültek.
 2. Római Kapcsolatok:
  • A Visigótok is kapcsolatba kerültek a Római Birodalommal. Az 376-ban bekövetkezett adriánápolyi csata után a Visigótok sokat szenvedtek, és a római vezetéstől kértek menedéket.
 3. Alarich Rómába Való Bevonulása:
  • Az Ostrogótok vezetője, Alarich, vezetésével a Visigótok 410-ben bevonultak Rómába, káoszt és veszteséget okozva.
 4. Vandál és Visigótháborúk:
  • A Visigótok részt vettek a Vandal és Visigótháborúkban, és ezek során elfoglalták és uralmuk alá vették a Római Birodalom területeit.

Mind a keleti, mind a nyugati gótok hozzájárultak az ókori Római Birodalom végét jelző eseményekhez, és az általuk vezetett inváziók szerepet játszottak a birodalom összeomlásában és az új európai államalakulatok kialakulásában. A gótok története szorosan kapcsolódik a kora középkorhoz és a germán népek migrációjához a kontinensen.

Copyright © All rights reserved. | CoverNews by AF themes.