Kik voltak a rákóczi-szabadságharc kuruc generálisai?

A Rákóczi-szabadságharc (1703-1711) során a kurucok, vagyis II. Rákóczi Ferenc vezetése alatt álló erdélyi és magyar felkelők hadvezéreiként több kiváló tábornok is kiemelkedett. A szabadságharcban a kurucok a Habsburg Birodalom ellen harcoltak, kivívva az elismerést és az autonómiát. Néhány jelentős kuruc generális a következő:

 1. II. Rákóczi Ferenc (1676-1735):
  • II. Rákóczi Ferenc volt a Rákóczi-szabadságharc vezetője és a kurucok fejedelme. Bár nem volt hadvezér, az ő nevéhez fűződik a szabadságharc vezetése és irányítása.
 2. Bercsényi Miklós (1674-1725):
  • Bercsényi Miklós volt a kurucok egyik kiemelkedő hadvezére és Rákóczi szövetségese. Az egyik legtehetségesebb hadvezér volt a szabadságharcban, és később a török ellen is harcolt. Különféle szerepeket töltött be a szabadságharc során, és egy időben Rákóczi megbízottja is volt.
 3. Károlyi Sándor (1670-1743):
  • Károlyi Sándor kuruc tábornok volt, aki számos sikeres csatában vett részt a szabadságharcban. 1707-ben elfoglalta Munkácsot és Kassát is. Később azonban a szabadságharc elvesztése után kénytelen volt az osztrák császárnak hűséget esküdni.
 4. Thököly Imre (1657-1705):
  • Thököly Imre volt a Rákóczi-szabadságharc korai szakaszának vezetője. A szabadságharcot elősegítő erők egyik vezére volt, de később kénytelen volt lemondani a vezetői tisztségről.
 5. Csernovics Mihály (†1711):
  • Csernovics Mihály volt a kurucok egyik vezére, aki számos csatában harcolt. A szabadságharc után kivégzésre került.

Ezen tábornokok közül néhányan hűséget esküdtek az osztrák császárnak, és néhányan külföldre menekültek a szabadságharc veresége után. A Rákóczi-szabadságharc végül nem vezetett a kurucok által kívánt autonómiához, de jelentős események és személyiségek révén fontos fejezete a magyar történelemnek.

Kik voltak a rákóczi-szabadságharc kuruc generálisai?

Copyright © All rights reserved. | CoverNews by AF themes.