A kelták egy ókori európai etnikai és kulturális csoport voltak, akik a történelem során széles területeken éltek. A kelták területe az ókori időkben Közép-Európától a Brit-szigetekig és a Ibériai-félszigetig terjedt. A kelták számos törzset és törzsszövetséget foglaltak magukba, és nyelvüket, a kelta nyelvet beszélték. A kelta kultúra és népesség sokféle formát öltött az ókori időktől egészen a középkorig.

Főbb Jellemzők:

 1. Nyelv és Írás:
  • A kelták sajátos kelta nyelvet beszéltek, amelynek több dialektusa volt. Az írásbeliség terén leginkább az ogham írásuk volt jellemző.
 2. Földrajzi Elterjedés:
  • A kelták területe széles volt, magában foglalta a mai Franciaországot, Nagy-Britanniát, Írországot, Skóciát, Észak-Olaszországot, a Balkánt, és más területeket.
 3. Törzsi Struktúra:
  • A kelták nem egységes politikai entitást alkottak, hanem különböző törzsekben éltek. Néhány jelentős kelta törzs közé tartoztak a Gall, a Briton, az Ír, a Skót, a Gálik és mások.
 4. Művészet és Kultúra:
  • A kelták híresek voltak művészetük és kultúrájuk terén. Az ékszerek, a díszítőművészet, a zeneművészet, és az epikus költészet terén alkottak.
 5. Vallás és Druidizmus:
  • A kelta vallás jellegzetes volt, és számos istenséget tiszteltek. A druidák, egy kelta papi kasztról, kiemelkedő szerepet játszottak a kelta társadalomban, és szertartásaikat vezették.
 6. Kelta Háborúk:
  • A kelták részt vettek számos háborúban, beleértve a Gall háborúkat Julius Caesar ellen, valamint más területek elfoglalását és a rómaiakkal folytatott konfliktusokat.
 7. Római Hatás:
  • A római terjeszkedés során a kelták számos területet elveszítettek a rómaiak elleni háborúkban. Azonban a kelta kultúra és népesség hatott a római birodalomra is.

A kelták történelmük során számos változást és kihívást éltek meg, beleértve az rómaiakkal folytatott konfliktusokat, a migrációt, és a kelta kultúra elvegyülését más népek kultúráival. A kelta örökség azonban él tovább a mai napig, különösen az ír és skót kultúrákban, ahol a kelta hagyományokat tisztelik és megőrzik.

Kik voltak a kelták?

Copyright © All rights reserved. | CoverNews by AF themes.