Kik voltak a nyilasok?

A „nyilasok” kifejezés két történelmi kontextusban ismert: az egyik a Magyarországon működött szélsőjobboldali és fasiszta szervezet, a másik pedig a 20. századi horvátországi fasiszta mozgalom, az Ustashe katonai szárnya. Az alábbiakban mindkét kontextust röviden bemutatom:

Magyarországi Nyilasok:

  1. Nyilaskeresztes Párt (NKP):
    • A Nyilaskeresztes Párt egy szélsőjobboldali és fasiszta politikai párt volt, amely Magyarországon a második világháború előtt és alatt működött. Az 1930-as évek végén jött létre Szálasi Ferenc vezetésével. A párt radikális ideológiája és antiszemita nézetei miatt ismert. A nyilasok jelentős szerepet játszottak a Magyar Királyság németek általi megszállása után kialakult Horthy Miklós kormányzóval való konfliktusban, és 1944-ben, a német megszállás során, az ország vezetésére kerültek. Azonban a háború végén a nyilasok a vereség következtében bukásba fulladtak.

Kik voltak a nyilasok?

Horvátországi Ustashe és Nyilasok:

  1. Ustashe Mozgalom:
    • Az Ustashe egy horvát fasiszta mozgalom volt, amelyet Ante Pavelić vezetett. 1941-ben, a tengelyhatalmak általi Jugoszlávia megtámadása után, az Ustashe létrehozta a Horvátországi Független Államot (NDH), és a horvát állam fasiszta rendszert vezetett be. Az Ustashe kormányzata rendkívül kegyetlenül bánt el a nem horvát népcsoportokkal, különösen a szerbekkel és a zsidókkal.
  2. Horvát Nyilasok (Crna Legija – Fekete Légió):
    • A horvát nyilasok a Horvátországi Független Állam keretein belül működtek, és a horvát vezetőréteg fasiszta haderejének részét képezték. Az NDH vége felé, a tengelyhatalmak háborús veresége következtében, az Ustashe kollaborációs rendszere összeomlott, és a horvát nyilasok is veszteségüket szenvedték el.

Mindkét kontextusban a nyilasokat szélsőjobboldali és fasiszta ideológiájuk, valamint az antiszemitizmus és a rasszizmus miatt tartják felelősnek a történelmi tragédiákban, például a zsidók, szerbek és más csoportok ellen elkövetett atrocitásokban. A nyilas mozgalmak emlékezete sok helyen a mai napig érzékeny téma.

Copyright © All rights reserved. | CoverNews by AF themes.