Kik voltak Zeusz lányai

Zeusznak, az ég urának és az istenek atyjának sok gyermeke volt. Ezek különböző anyáktól születtek, mivel Zeusz nagyon ismert volt erotikus kalandjairól, amelyek gyakran felbőszítették törvényes feleségét, Hérát.

Kik voltak Zeusz lányai

Így Zeusznak számos lánya született, akik közül sokan maguk is olimpiai istennők voltak, mint Artemisz és Athéné, vagy alacsonyabb rendű isteni lények, mint a Hórák és a Múzsák. Emellett számos halandó nő apja is volt, akik Görögország-szerte hírhedtek voltak, mint például a trójai Heléna.

Zeusz leghíresebb lányai közül néhányan a következők voltak:

  • Athéné
  • Artemisz
  • A Hórák és a Moiraiak.
  • a Chariták
  • A múzsák
  • Hebe és Eileithia
  • Perszephoné
  • Trójai Heléna

Kik voltak Zeusz lányai?

Athéné

Athéné Zeusz és Metisz titánnő gyermeke volt, Óceánusz és Tethys lánya. Apja, Zeusz fejéből született, aki korábban élve lenyelte Metiszt, mivel Metisznek látomása volt, amely megjósolta, hogy egyik gyermeke felülemelkedik rajta.

Héphaisztosz egy fejszével segített Zeusznak felnyitni a fejét, majd így született meg Athéné, teljesen pajzánul. Ő pedig a bölcsesség, a törvény, az igazságosság, a stratégia istennőjévé és Athén városának védőistennőjévé nőtte ki magát.

Artemisz

Artemisz Zeusz és Létó lánya, a Titanidák egyike, az anyaság és a szerénység istennője volt. Zeusznak viszonya volt vele, miközben Héra felesége volt, aminek következtében Leto terhes lett az ikrekkel, Artemisz és Apollón ikrekkel.

Héra haragja miatt üldözőbe vette Letót, hogy ne szülhesse meg gyermekeit, de végül sikerült megszülnie ikreit Delosz szigetén. Artemisz alig volt néhány napos, amikor segített anyjának világra hozni testvérét, Apollónt.

Athénéhoz és Hesztia-hoz hasonlóan ő is örökké erényes maradt, és ő is a fiatal lányok védelmezőjévé, a vadászat és a Hold istennőjévé vált.

A Horae és a Moirai

Zeusz és Themisz házassága segített az olümposziaknak abban, hogy az istenek titánok felett aratott győzelme után stabilizálják hatalmát az összes isten és ember felett. Kettejük egyesülése termékeny volt, hiszen hat lányuk született.

Ezek voltak a három Horae (óra): Eunomia (Rend) a jog és a törvényhozás istennője, Dike (Igazság) az erkölcsi igazságosság istennője, Eirene (Béke) pedig a béke és a gazdagság megszemélyesítője volt.

A három Moirai (Sors), ahol Clotho, Lachesis és Atropos volt felelős az Anagki (szükségszerűség) kerekének forgásáért, amely a világmindenséget előre hajtja. A Szirének zenéjével egy időben énekeltek is, Lachesis a volt dolgokat, Clotho a mostani dolgokat, Atropos pedig a majdani dolgokat énekelte.

A Charites

A Chariták (Gráciák) Zeusz és az óceáni titán Eurynome istennő egyesüléséből születtek. A görög mitológiában a Kariták a bájjal, a természettel, a termékenységgel, a kreativitással és a szépséggel voltak kapcsolatban.

Ők voltak Aglaea, Euphrosyne és Thalia, és gyakran kapcsolatba hozták őket az alvilággal és az Eleusziniai misztériumokkal. Amikor Héra ledobta Héphaisztoszt az Olümposz hegyéről, mert nyomorék volt, Eurynome és Thetis elkapták, és saját gyermekükként nevelték fel.

Hésziodosz azt is állítja, hogy Aglaea a legfiatalabb ebből a csoportból, és Héphaisztosz felesége.

A múzsák

Miután Zeusz kilenc egymást követő napon át aludt Mnemosynével, az idő és az emlékezet istennőjével, megszületett a Kilenc Múzsa: Kalliopé, Klió, Euterpe, Thália, Melpoméné, Terpszichore, Erato, Polihümnia és Uránia.

Ezek voltak az irodalom, a tudomány és a művészetek inspiráló istennői. Különösen arról voltak híresek, hogy a költők védőistennői voltak, akik rendkívüli beszédkészségüket biztosították számukra.

Minden egyes múzsa egy-egy művészetért vagy tudományért volt felelős: Kalliopé – epikus költészet, Klio – történelem, Euterpe – fuvola és zene, Thalia – komédia és pásztorköltészet, Melpoméné – tragédia, Terpszichore – tánc, Erato – szerelmi költészet és líra, Polihimnia – szent költészet, Uránia – csillagászat.

Hebe-Eileithia

Héra két lánya, akiket Héra szült Zeusznak, Héba és Eileithuia volt. Hébét az ifjúság vagy az élet virágkorának istennőjének tartották. Ő volt az Olümposz-hegyi istenek pohárnoka is, aki nektárt és ambróziát szolgált fel nekik.

Később feleségül ment Héraklész félistenhez. Hébé volt az istenek közül a legfiatalabb, és ő volt felelős azért, hogy örökké fiatalon tartsák őket, ezért a legjobban tisztelték.

Eileithia a szülés és a bábaság istennője volt. Gyakran ábrázolták fáklyát tartó nőként, a szülés fájdalmait jelképezve.

Krétán az isteni gyermek évenkénti születéséhez is kapcsolódott, kultusza pedig szoros kapcsolatban állt Enesiadaonnal (a földrázó), Poszeidón isten khtonikus aspektusával.

Persephone

Perszephoné, más néven Kore (leány), Zeusz és Démétér lánya volt. Az egyik legszebb istennővé nőtte ki magát, és a természetben dolgozott, ültetett és biztosította a virágok és növények jó növekedését.

Később ő lett az alvilág királynője, miután Hádész elrabolta és apja, Zeusz jóváhagyta. Perszephoné és anyja, Démétér voltak az eleuszi misztériumok központi alakjai, amelyek áldott túlvilági életet ígértek a beavatottaknak.

Trójai Heléna

A Görögország legszebb asszonyaként és a trójai háború fő okozójaként ismert Heléna Zeusz lánya volt, akit vagy Léda, vagy Nemezis teremtett, és a dioszkurok, Kasztor és Polüdeukész húga.

Emellett Klütaimnésztra, Agamemnón felesége húga is volt. Görögország-szerte sok kérő érkezett, hogy elnyerje Heléna szívét, és közülük választotta Menelaoszt, Spárta királyát, Agamemnón öccsét.

Míg Menelaosz távol volt, Heléna Trójába menekült Párissal, Priamosz trójai király fiával, és ez a tett vezetett a Trója elfoglalására indított görög hadjárathoz.

Copyright © All rights reserved. | CoverNews by AF themes.