Kik voltak a bolsevikok?

A bolsevikok a 20. századi Oroszországban politikai csoportosulás voltak, amelyek az Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspárt (RSDLP) bolsevik szárnyához tartoztak. A bolsevikokat vezető politikai figura Vlagyimir Iljics Lenin volt. A nevük a „bolsevik” szó jelentése „a többségiek” vagy „a többség pártja”. A bolsevikok az orosz forradalom során szerezték meg a hatalmat és alapították meg a Szovjetuniót. Az alábbiakban bemutatom a bolsevikokat, a nevüket, politikájukat és történelmi szerepüket:

1. Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspárt (RSDLP):

 • A RSDLP egy szociáldemokrata párt volt, amely a 20. század elején jött létre Oroszországban. Két fő szárnya volt: a bolsevikok (a többségiek) és a menchevikok (a kisebbségiek).
 • A pártot 1898-ban alapították Minszkben, és kezdetben egységes volt, de idővel megosztotta a két szárnya.

2. Bolsevikok és Menchevikok Szakadása:

 • A párt szétválása az 1903-as londoni kongresszuson következett be. A két szárny az egyesülési kísérletek ellenére külön utakon folytatta.
 • A bolsevikokat Vlagyimir Iljics Lenin vezette, míg a menchevikokat Júliusz Martov.

3. Bolsevikok Politikája:

 • A bolsevikok elvetették a türelmes, fokozatos forradalom koncepcióját, és hívei azt hirdették, hogy azonnali proletárdiktatúrát és a burzsoázia teljes kizárását kell végrehajtani.
 • A bolsevikok szorgalmazták az erőszakos forradalmi cselekvést és az orosz társadalom gyors és radikális átalakítását a munkások és parasztok érdekében.

4. Októberi Forradalom (1917):

 • A bolsevikok vezették az 1917-es októberi forradalmat, amely során megdöntötték a Kerenszkij vezette ideiglenes kormányt.
 • A forradalom eredményeként a bolsevikok átvették a hatalmat és megalapították a Szovjetuniót, a világ első szocialista államát.

5. Polgárháború (1918-1922):

 • A bolsevikok vezették a polgárháborút a fehérekkel, a monarchistákkal és más ellenforradalmi erőkkel szemben, akik a bolsevik uralom ellen lázadtak.
 • A bolsevikok a Vörös Hadsereg élén győztek, és konszolidálták hatalmukat.

6. Sztálini Korszak:

 • József Sztálin a bolsevikok egyik vezetője volt, és Lenin halála után a Szovjetunió vezetőjévé vált. Sztálin uralma alatt a Szovjetunió egy szigorú totalitárius rendszerré vált.

A bolsevikok történelmi jelentősége kiemelkedő, mivel alapították meg a világ első szocialista államát, és a forradalmi eseményeik nagy hatással voltak az 20. századi világtörténelemre. A Szovjetunió létrehozása és az azt követő események számos politikai és társadalmi változást indítottak el világszerte.

Kik voltak a bolsevikok?

Copyright © All rights reserved. | CoverNews by AF themes.