Kik voltak az eretnekek?

Kik voltak az eretnekek?

Az „eretnekek” kifejezés történelmileg az egyházi tanításoktól vagy elfogadott hitrendszerektől eltérő vagy azokkal szembemenő nézeteket valló embereket vagy csoportokat jelent. Az eretnekség fogalma főként vallási vagy teológiai összefüggésben merül fel, és a hagyományos vallási doktrínáktól való eltérésre utal.

A keresztény egyháztörténelemben az eretnekesség gyakran olyan nézetekre vagy tanításokra vonatkozik, amelyek az egyházi vagy dogmatikus normáktól eltérnek. Az eretnekek elleni fellépés a középkori Európában és az azt követő időkben rendkívül erős volt, és azok, akik az elfogadott tanításoktól eltértek, gyakran elnyomásnak, üldöztetésnek, vagy akár kivégzésnek is kitettek.

Néhány ismert eretnekséggel kapcsolatos példa:

 1. Gnoszticizmus:
  • A gnoszticizmus egy kora keresztény eretnekség, amely számos különböző vallási mozgalmat és csoportot foglal magában. A gnosztikusok olyan speciális ismereteket (gnózist) hirdettek, amelyek révén az emberiség szellemi üdvösségre juthat.
 2. Ariánus eretnekség:
  • Az ariánusok Arius, egy alexandriai presbiter nevéhez köthető tanításait követték, amelyek az Isten Fiának, Jézus Krisztusnak a teremtett lénykénti megértésére összpontosítottak, és nem az Egyházi Tanítóhivatal által elfogadott Szentháromságot követték.
 3. Albigenziai eretnekség:
  • Az albigenziai eretnekség, vagy katárok, a 12. és 13. századi Európában jelentős vallási mozgalom volt, amely az egyházi hierarchiával és a szakramentális rendszerrel szemben állt.
 4. Hussitizmus:
  • A hussitizmus a 15. századi Csehországban kialakult vallási mozgalom volt, amely a katolikus egyházat és annak gyakorlatait kritizálta.

Fontos megjegyezni, hogy az „eretnek” kifejezés értelmezése változhat az egyes vallási vagy történelmi kontextusokban, és egyes esetekben az eretnekség szó használata ma már nem használatos. A vallási pluralizmus és a szólásszabadság modern elvei alapján az egyházak általánosan elfogadják a vallási sokféleséget és a különböző nézeteket.

Copyright © All rights reserved. | CoverNews by AF themes.