Kik voltak az evangelisták?

Kik voltak az evangelisták?

Az evangélisták az Újszövetség négy íróját jelentik, akik az evangéliumokat írták, amelyek a Biblia Újszövetségének első négy könyvét alkotják. Az evangélisták nevei: Máté, Márk, Lukács és János. Ők az evangéliumok csoportját írták meg, amelyek Jézus Krisztus szolgálatát, tanításait, szenvedését, halálát és feltámadását örökítik meg.

Az evangélisták és az evangéliumok:

 1. Máté:
  • Az evangélista Máté az egyik tizenkét apostol volt, aki adót szedett a vámoshivatalban, mielőtt Jézus hívására követte őt. Máté evangéliuma Jézus Messiási királyságáról és tanításairól számol be.
 2. Márk:
  • Márk az apostol Péter tanítványa volt, és evangéliumát Péter visszaemlékezései alapján írta. Márk evangéliuma gyakran hangsúlyozza Jézus cselekedeteit és a gyorsan fejlődő eseményeket.
 3. Lukács:
  • Lukács orvos volt és Pál apostol társa. Lukács evangéliuma részletesen kifejti Jézus születését és gyermekkorát, és hangsúlyozza az egyetemes üdvösséget.
 4. János:
  • János az apostolok egyike volt és a „szeretett tanítványként” ismert. János evangéliuma hangsúlyozza Jézus isteni mivoltát és a szellemi tanításait.

Evangélisták munkáikban különböző szempontokból közelítették meg Jézus életét és tanításait, így az evangéliumok kiegészítik egymást. Az evangéliumok fontos részét képezik a keresztény tanításnak, és a keresztény hit alapját jelentik. Az evangélisták munkáikban azt állítják, hogy Jézus Krisztus Isten Fia, akitől az emberiség megváltását remélik.

Copyright © All rights reserved. | CoverNews by AF themes.