Kik voltak a farizeusok?

A farizeusok az ókori zsidó vallási csoportot alkották, és a Júdeában a második század előtt és után éltek. A farizeusok a zsidó vallási élet egyik fontos és befolyásos csoportját képezték, és szerepük volt a vallási vezetésben, oktatásban és az életvezetési irányelvek meghatározásában.

Fő Jellemzők:

 1. Törvénytisztelők:
  • A farizeusok a törvényt (Tóra) szigorúan és alaposan betartó csoport voltak. Nagy hangsúlyt fektettek a Tóra részleteinek, interpretációjának és a vallási törvények precíz követésére.
 2. Tradíciók és Szóbeli Törvény:
  • A farizeusok az írott Tóra mellett kiemelten fontosnak tartották a szóbeli törvényeket is, amelyek a hagyományokra és a rabbik által közvetített magyarázatokra épültek.
 3. Férfiak és Lelkészek:
  • A farizeusok között találhatók voltak laikusok és lelkészek is. A farizeus mozgalom egyes tagjai lelkészek voltak, és teológiai és vallási kérdésekben is aktívan részt vettek.
 4. Farizeusok és Szadduceusok Konfliktusa:
  • A farizeusok a szadduceusokkal (egy másik zsidó vallási csoporttal) gyakran különböztek véleményben. A farizeusok hitték a testfeltámadást és a szellemi élet folytatását a halál után, míg a szadduceusok ebben nem hitték.
 5. Volkánus:
  • A farizeusok gyakran támogatták a zsidó ellenállást a római uralom ellen. Az egyik vezető farizeus, Rabbi Jochanan ben Zakai, még a jeruzsálemi rombolás előtt kijutott Jeruzsálemből, és egy békealkut kötött a rómaiakkal.
 6. Tudományos Képzés:
  • A farizeusok híresek voltak vallási és törvényi ismereteikről. Szorosan kapcsolódtak a szinagógai rendszerhez, és aktívan részt vettek a tanításban és az oktatásban.
 7. A Fároséus Parabolája:
  • A farizeusok szerepelnek Jézus tanításaiban is, és az Újszövetség egyes részeiben. Az egyik ismert példa a farizeus és a vámszedő közötti példabeszéd, amely hangsúlyozza a megalázkodás és az alázat fontosságát.

A farizeusok jelentős befolyással bírtak az ókori zsidó vallási közösségben, és a farizeus hagyományok egyes elemei az ókori rabbinikus judaizmus alapjává váltak. A zsidó vallás későbbi fejlődése során a farizeus hagyományok nagy hatással voltak a rabbinikus judaizmusra és a későbbi zsidó vallási gondolkodásra.

Kik voltak a farizeusok?

Copyright © All rights reserved. | CoverNews by AF themes.