Kik voltak a hugenották?

A hugenották a 16. és 17. században a francia református protestánsokat jelölték. A hugenották elnevezésének eredete nem tisztázott, de feltehetően a „Eidgenossen” szóból, amely a svájci népességet jelentette az elnevezés kialakulása idején.

Főbb Jellemzők:

 1. Reformáció Franciaországban:
  • A hugenott mozgalom a reformáció hatására alakult ki Franciaországban, különféle szellemi és vallási változásoknak köszönhetően. Jean Calvin tanai, aki a református teológiát képviselte, nagy hatással volt a hugenottak hitvallására.
 2. Első Háború (1562-1563):
  • Az első hugenotta háború a kálvini hitvallásúak és a katolikusok között zajlott, és 1562-ben kezdődött. Az Amboise-i béke zárta le, de csak ideiglenes békét hozott.
 3. Bartholomai Éjszakája (1572):
  • A hugenottak üldözése tetőzött a Szent Bertalan éjszakáján, 1572. augusztus 24-25-én, amikor több ezer hugenottát gyilkoltak meg Párizsban és más francia városokban.
 4. Nyugalmi Periódusok és Háborúk:
  • A 16. és 17. században több hugenotta háború is zajlott, például a második (1567-1568), harmadik (1568-1570), negyedik (1572-1573), ötödik (1574-1576), hatodik (1576-1577) és a hetedik (1580) hugenotta háború.
 5. Ediktok:
  • Az 1598-as nantes-i ediktum az egyik legjelentősebb politikai intézkedés volt, amely a hugenottáknak vallási és polgári jogokat biztosított. A nantes-i ediktum lehetővé tette a hugenották számára a saját istentiszteleteik megtartását és bizonyos városokban a politikai jogok gyakorlását.
 6. Nantes-i Ediktum Visszavonása (1685):
  • Az 1685-ös nantes-i ediktum visszavonása, a Fontainebleau-i ediktum, a hugenottákat ismét üldözésnek tette ki. A református istentiszteletek betiltásra kerültek, és a hugenottaknak el kellett hagyniuk Franciaországot, vagy titokban gyakorolniuk kellett vallásukat.

A hugenottak története és sorsa szorosan kapcsolódik a francia történelem és a vallási konfliktusokhoz. A hugenott üldöztetés és a vallási háborúk számos hatást gyakoroltak a francia társadalomra és politikára, és hosszú távú következményekkel jártak a francia protestantizmusra.

Copyright © All rights reserved. | CoverNews by AF themes.