Kik voltak jézus testvérei?

Kik voltak jézus testvérei?

A Jézus testvérei kapcsán egyes evangéliumok említenek néhány személyt. Az Újszövetség több helyen is utal Jézusnak testvérekre vagy testvérre. Azonban a kifejezés pontos értelmezése és az ebből eredő kapcsolatok tisztázása teológiai kérdés és vita tárgya volt a kereszténység történetében.

A legfontosabb Újszövetségi helyek, ahol Jézus testvéreiről beszélnek:

 1. Máté 13:55-56:
  • „Nem ismerik-e ezeknek az apját, meg nevezték-e anyjukat Máriának és testvéreinek Jakabot, Józsefet, Simonot és Júdást?”
 2. Márk 6:3:
  • „Nem ez a kőműves, Mária fia, testvére Jakab, József, Júdás és Simon? Nem élnek-e közöttünk testvérei is? És ő maga semmi kiválóságot nem mutat be.”
 3. Galata levél 1:19:
  • „De más testvértől, az Úrtól, Jézus Krisztustól, Jakabot láttam.”
 4. János 2:12:
  • „Azután lementék Kafarnaumba, ő, az anyja, az ő testvérei és tanítványai; itt csak kevés ideig maradtak.”

A kifejezés „testvérek” itt az ókori héber vagy arámi nyelv használatából származik, és a kiterjesztett rokonság vagy a közösség tagjait is jelentheti, nem szükségszerűen szoros vérrokonokat. Ebben a kontextusban a kifejezés lehet más rokonokat is magába foglaló, tágabb jelentést hordoz.

A katolikus hagyomány szerint Mária Szűzanya örök szűz volt, ezért ezeket a kifejezéseket inkább unokatestvérek vagy egyéb rokonok értelmében magyarázzák. Más keresztény hagyományok ezzel szemben elfogadják a biológiai testvéreket is.

A Jézus testvéreiről folyó teológiai viták és értelmezési különbségek sokáig fennálltak és továbbra is fontosak a keresztény teológiában.

Copyright © All rights reserved. | CoverNews by AF themes.