A forgás egy tárgynak a középpontja körkörös mozgását írja le. A dolgok különböző módon foroghatnak.

A Föld forgása

A forgás egy nagyon ismerős fajtája az, amikor egy gömb alakú, háromdimenziós tárgy a középpontjában lévő láthatatlan vonal körül forog. Ezt a középpontot tengelynek nevezzük. A forgó kosárlabdák egy tengely körül forognak. A földgömbök egy tengely körül forognak. A Föld egy tengely körül forog.

A Föld tengelye függőleges, vagyis felfelé és lefelé fut. (Egy guruló fatörzsnek viszont vízszintes a tengelye, ami azt jelenti, hogy oldalirányban fut.) A Föld tengelye az Északi-sarktól a Déli-sarkig tart. A Földnek 24 órába telik, hogy egy teljes fordulatot tegyen e láthatatlan vonal körül.

Ahogy a Föld forog, a felszínének minden egyes területe elfordul, hogy a Nap felé forduljon és felmelegedjen. Ez a Földön minden élet számára fontos. A Nap mindent befolyásol, az időjárástól kezdve az általunk megtapasztalt időjáráson át az ételekig, sőt még az egészségünkre is hatással van. Ha a Föld nem forogna, a Föld egyik fele mindig forró és világos lenne, a másik fele pedig fagyos és sötét.

Merre forog a föld

A Föld is mozog a Nap körül. Ezt a mozgást forradalomnak nevezzük, ami különbözik a forgástól. A tárgyak egy tengely körül forognak, de más tárgyak körül keringenek. A Föld tehát a tengelye körül forog, miközben a Nap körül kering. A Földnek 365 napba telik, amíg egy körforgást megtesz.

A bolygók kialakulásakor megmaradt lendület a Földet és a Naprendszer összes bolygóját forgásra és forgásra készteti. A Naprendszer kialakulásakor sok mozgó részecske csoportosult. Ezek egy forgó tömeget alkottak. Ez a tömeg végül különböző égitestekre – bolygókra, holdakra, aszteroidákra és üstökösökre – vált szét. Mindezek az égitestek a Nap körül keringenek. Ezenkívül minden bolygó megtartotta saját forgó mozgását, beleértve a Földet is.

A Föld óránként körülbelül 1600 kilométeres sebességgel forog a tengelye körül. A Nap körül óránként 107 800 kilométeres (67 000 mérföldes) sebességgel kering.

Copyright © All rights reserved. | CoverNews by AF themes.