Hány csont van az emberi koponyában?

Amikor az emberi koponyát említjük, sokan öntudatlanul azt feltételezik, hogy a koponya egyetlen nagy, kerek csont, amely az emberi fejet védi. De vajon igaz-e ez? Az emberi koponya csak egy egész csont, vagy csontok gyűjteménye? Ez a cikk az emberi koponya csontjainak számát tárgyalja.

Az emberi koponya alkotja az emberi fejet és agyat védő csontvázat és szerkezetet. A koponya nem egyetlen egész csont, hanem csontok sorozata, amelyek együttesen védik a fejben lévő összes létfontosságú szervet. Ezek közé tartozik az agy (kisagy, agyvelő, agytörzs) és a szemgödör. A koponya szerkezeti horgonyként szolgál a fejbőr és az arc izmainak ín- és izomkötődései számára is. Védi továbbá a különböző idegeket és izmokat, amelyek az agyat, az arcizmokat és a bőrt táplálják és ellátják idegekkel.

Hány csont van az emberi koponyában?

Hány csont alkotja az emberi koponyát?

A közkeletű feltételezéssel ellentétben, miszerint a koponya egyetlen egész kerek csont, 22 különböző csontból áll, amelyek mindegyike a maga helyén meghatározott célt szolgál. Ezek a csontok feloszthatók a koponyacsontokra, amelyek az emberi agyat a neurokraniumban foglalják magukba, és az arcvázcsontokra. A koponyacsontok nyolc koponyacsontot, míg az arcvázcsontok az emberi koponya fennmaradó 14 csontját alkotják. Az emberi koponya csontjait varratok, egyfajta mozdíthatatlan szinarthrodialis ízület tartja össze. A varratoknak négy különböző típusa létezik, ezek a következők:

  • A homlok- és a fali csontokat összetartó koronavarrat.
  • A sagittalis szerkezet, amely a két fali csontot tartja össze.
  • A lambdoid varrat, amely a fali- és a nyakszirtcsontot tartja össze.
  • A lambdoid varrat szilárdan tartja a nyakszirtcsontot a két falcsonttal.

A koponyacsontok vizsgálata

A koponyacsontok a koponyacsontokra és az arccsontokra oszlanak.

A koponyacsontok

A koponyacsontok a koponyát alkotó 8 csont, amely az emberi koponyának az agyat fedő része. A koponyát alkotó nyolc csont a következő:

Homlokcsont(1)

A homlokcsont a homlok csontos része és a csontos szemüreg, amely az emberi szemet tartja. A homlokcsont két részből áll, egy függőlegesen tájolt laphámrészből és egy vízszintesen tájolt orbitális részből.

Parietális csont(2)

Ez a csont a homlokcsont után következik, és a fej tetején helyezkedik el, miközben oldalra nyúlik. Elöl a homlokcsonthoz, hátul a nyakszirtcsonthoz, alul pedig a halántékcsonthoz és a nyakszirtcsonthoz csatlakozó részekből áll.

Halántékcsont(2)

A halántékcsontok a koponya oldalát és alapját alkotják. Védőpajzsként szolgálnak az agy halántéklebenyének, miközben körülveszik a hallójáratot, ami nagyban hozzájárul a hallás és az egyensúly szabályozásához.

Nyakszirtcsont(1)

A nyakszirtcsont a koponya alsó részét elfoglaló, trapéz alakú csont. Ez a csont az agy hátsó részének ad otthont és védi azt, és a kor előrehaladtával összeolvad a koponya összes csontjával. A nyakcsont 18 és 25 éves kora között összeolvad a nyakszirtcsonttal, 26 és 40 éves kora között pedig a nyakszirtcsonttal. A nyakszirtcsont azért fontos, mert összeköti a gerincvelőt a koponyával, és elengedhetetlen a mozgás, a rugalmasság, az egyensúly és a stabilitás szempontjából.

A nyakszirtcsont(1)

A sphenoid, más néven darázscsont a koponya nem összefüggő csontja. Pillangó alakú, a koponya középső részén helyezkedik el, és a koponyaalappal együtt segít kialakítani a koponya alapját és oldalsó oldalait.

Vesszőcsont(1)

Az etmoid csont a koponya közepén, a szemek között található. Lényeges szerepet játszik a szemgödör vagy szemüreg falainak, valamint az orrmelléküreg tetejének, oldalainak és belsejének kialakításában.

Az arccsontváz csontjai

A koponyát alkotó további 14 csontot arcvázcsontokként azonosítjuk. Ezek közé tartoznak:

Két orrkagyló

Ezek vékony csontos elemek, amelyek az orrüreg felső kamráit alkotják. Három párból állnak: az alsó, a középső és a felső orrkagylóból.

Két orrcsont

Az orrcsontok alkotják az orrhátat, és az orrvarrat köti össze őket. E két hosszúkás alakú csontnak két felülete és négy szegélye van. Ezek a csontok egymás mellett helyezkednek el az arc középső és felső részén.

Két állkapocscsont

A felső állkapocscsontok az a két csont, amelyek az állkapocs-varratnál (az orr alatti területen) összeolvadnak, és így alkotják a száj felső részét. A két fél szabálytalan alakú csont, amelyek az arcüreg és az orrüreg alsó részeinek és oldalainak, valamint a szemgödör alsó részeinek szerkezetét alkotják.

Két szájpadláscsont

Ezek a csontok az L alakú páros csontok, amelyek a középvonalon kapcsolódnak egymáshoz. A szájpadláscsontokkal keresztezve alkotják a kemény szájpadlást, elválasztva a szájüreget az orrüreget az orrüregtől.

Két nyakcsont

A könnycsont a szemüreg középső falában lévő kis csont. Köröm nagyságú, ezért az emberi koponya legkisebb csontja. A könnycsont a könnycsatorna szerkezetének támasztékául szolgál, amely az optikai kenés érdekében könnyet választ ki.

Két járomcsont

Ez a két csont alkotja a szemüreg oldalsó peremét és falát, valamint az elülső járomíveket. Emellett az arccsontváz jelentős része és a járomizom rögzítője. Ezek a csontok a felső állkapocscsontokkal, a halántékcsontokkal, a nyakszirtcsontokkal és a homlokcsontokkal artikulálnak.

Állkapocs

Az állkapocs az egyetlen olyan koponyacsont, amely nem kapcsolódik varratokkal a többihez, így az egész emberi koponya egyetlen mozgékony csontja. Állkapocscsontnak is nevezik, és az összes alsó fogat összetartja. Azt is érdemes megemlíteni, hogy ez a legerősebb csont a koponyában.

Vomer

Ez az egyetlen páratlan csont az orrsövény részét képezi, és szántó alakú. Csuklósan kapcsolódik a nyakszirtcsonthoz, az ékcsonthoz, a szájpadláscsonthoz és a felső állkapocscsonthoz.

Copyright © All rights reserved. | CoverNews by AF themes.